Festivalul CHEIA SOL Music for All

REGULAMENT:

Obiectivul Festivalului :
Festivalul de Muzică pentru Copii " Cheia Sol- Music for all " este un concurs de interpretare vocala, care are ca obiective: selecția şi promovarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii vocale, educarea sensibilităţii, promovarea actului artistic de calitate; stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi.

2. Perioada: 27-29 martie 2020

3. Locaţia: Uvertura Mall, Botoşani, Romania

4. Participanţi: pot participa copii si adolescenți cu vârsta între 4 si 20 de ani din Grădinițe, Școli, Palate/ Cluburi ale Copiilor (de stat sau private).
Categorii de vârstă: 
- 4-6 ani ,
- 7 ani ,
- 8 ani
- 9 ani
- 10- 11 ani
- 12-13 ani ;
- 14-15 ani ,
- 16-19 ani
Concurentii pot participa individual la urmatoarele secțiuni:
POP ROMÂNESC- piesa interpretata trebuie sa fie in limba romană
POP INTERNAȚIONAL- piesa interpretată trebuie să fie din repertoriu internațional
MUZICĂ POPULARĂ si ETNO- piesa interpretată trebuie să fie una populară (din folclorul țării din care vine concurentul). Categoriile de varsta pentru muzica populara sunt:
4-9 ani
10-14 ani
15-25 ani

La cererea concurentilor, se poate insera si categoria GRUPURI MICI VOCALE ( pana in 5 membri).

5. Preselecția :
Toţi copiii care doresc să participe la preselecţie vor trimite, până la data de 01.03.2020 (INCLUSIV), pe adresa de e-mail asociatia_cheiasol@yahoo.com următoarele:

- fişa de înscriere completată , fotografiată cu telefonul sau scanată și trimisă pe e-mailul Festivalului; pentru fiecare secțiune se va completa o fișă de înscriere separată;
-o piesă pozitiv (cu vocea copilului) +negativ ( doar orchestrație, fără voce);negativele pot conține backing vocals si sunt necesare pentru pregătirea ordinii intrării in concurs pentru sonorizare;
- o fotografie în format ( jpeg,jpg);
- certificat de naștere scanat ;
- acordul compozitorului sau declaratie pe proprie raspundere;
- copie taxă de concurs; pentru fiecare sectiune a concursului, taxa de participare este de 200 de lei si se achita in contul
RO32BTRL00701205E81429XX
deschis pe numele ASOCIATIA CHEIA SOL la Banca Transilvania, cu mentiune NUMELE COPILULUI si FESTIVALUL CHEIA SOL 2019
De asemenea, va vom oferi variante de cazare si masă pentru concurenții care ne specifică acest lucru, la preturi convenabile. In taxa de participare va intra si accesul gratuit la petrecerea Festivalului, filmare video si fotografii trimise in format electronic.
Rezultatele preselecției vor fi afișate pe data de 5 martie 2020, pe site-ul Festivalului, pe pagina de facebook si pe alte site-uri dedicate concursurilor de muzică pentru copii.

6. Concursul:
Concursul se va desfasura in zilele de 27 si 28 martie 2020, iar gala va fi programata in prima jumatate a zilei de 29 martie 2020. Sambata, 28 martie 2020, dupa incheierea tuturor sectiunilor, se va sustine petrecerea Festivalului.


7. Juriul: din juriu vor face parte profesori de muzica, compozitori, interpreti, realizatori TV si Radio si castigatorul trofeului editiei precedente.
8. Premii
Se vor acorda urmatoarele premii:
MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI in valoare de 2.000 lei
Trofee pentru fiecare categorie de varsta si la fiecare sectiune
Premii si mentiuni pentru toti concurentii.
Decizia juriului nu este contestabila.
OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR:
- să respecte regulamentul Festivalului;
- să trimită acordul autorilor de drept ale pieselor interpretate în Festival sau declarația anexată regulamentului, SEMNATE,NU COMPLETATE LA COMPUTER !
- să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia - INCLUSIV IN SPATIILE ANEXE ! În cazul deteriorării bunurilor din sala de spectacol sau anexe, părintele (tutorele) își asumă întreaga răspundere pentru a despăgubi proprietarul sălii de pagubele produse;
- să păstreze liniște în timp ce evoluează concurenții .
Orice abatere de la obligaţiile enumerate duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

10. OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:
- să asigure toate condițiile pentru buna defășurare a Festivalului;
- să asigure premiile,juriul,sala de spectacol, sonorizare, lumini și reclamă pe site-ul www.musicfestival.ro , Facebook: Cheia Sol
Pentru informații suplimentare , vă rugăm să ne contactați la:
E-mail : asociatia_cheiasol@yahoo.com ; www.musicfestival.ro
Telefon: 0742041757
Facebook: Cheia Sol


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

(se va indica numele principal, care va da ordinea intrării în concurs)
1. Numele şi prenumele...............................................................................................
2.Adresa/Domiciliul:...................................................................................................
3. Localitatea: ............................................................................................................
4. Telefon fix: .....................Mobil: ................... E-mail----------------------------------------
5. Data naşterii: .................................... Vârsta.............ani;
6. Unitatea şcolară pe care o reprezintă în concurs: .....................................................................................................................................
7. Clasa.............................................,
8. Profesor îndrumător: ...............................................................................................
9. Telefon: ...................................................................................................................
10. Secţiunea: (pop romanesc, international, populara).....................................................................................
11. Piesa propusă în concurs:
-Titlul ....................................................................................................................
-Compozitor………………………………………………...................................
-Textier ………………………………........………………..................................
AMCITIT ȘI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI ,,CHEIA SOL-MUSIC FOR ALL”,
NUME PĂRINTE-----------------------------------
SEMNĂTURA PĂRINTE--------------------------
Acest document completat va fi SEMNAT, scanat și trimis pe e-mail : asociatia_cheiasol@yahoo.com
Toate rubricile trebuie completate !
ACORD CREATIE

TITLU PIESĂ:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
INTERPRET (solist, grup):

SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):
CI:
CNP:
TELEFON:
MAIL:

PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,CHEIA SOL-MUSIC FOR ALL”, ce va avea loc în perioada 27-29 martie 2020.

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


DATA: SEMNĂTURA:
Acest document SEMNAT si scanat va fi trimis pe e-mail: asociatia_cheiasol@yahoo.com
ACORD INTERPRETARE

TITLU PIESĂ:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
INTERPRET (solist):

SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):
CI:
CNP:
TELEFON:
MAIL:

PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,CHEIA SOL-MUSIC FOR ALL”, ce va avea loc în perioada 27-29 martie 2020.

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


DATA: SEMNĂTURA:
Acest document SEMNAT și scanat va fi trimis pe e-mail: asociatia_cheiasol@yahoo.comDECLARAŢIE


Subsemnatul/a(copil)________________________, prin reprezentant legal(părinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________ nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimate/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de ______________, la data de ______________ CNP ____________________
Declar că voi interpreta piesa/opera muzicala: ________________, muzica:_________, textul: ________ în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,CHEIA SOL-MUSIC FOR ALL”, ce va avea loc în perioada 27-29 martie 2020, organizat de Asociatia “Cheia Sol”.
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului Festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul Festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor ce deriva din interpretarea piesei de mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul Festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,CHEIA SOL-MUSIC FOR ALL”, ce va avea loc în perioada 27-29 martie 2020.

DATA ________________


SEMNĂTURA ___________________

Descarca PDF

© Toate drepturile apartin CHEIA SOL .